Site Overlay

Tag: บริษัท recruitment

ข้อดี ข้อเสียของ การใช้ บริการบริษัท recruitment

เปิดข้อดี-ข้อเสีย ของการใช้บริการบริษัท recruitment จัดหาพนักงาน

พูดถึงการสรรหาบุคลากรนั้น โดยปกติแล้วเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่าย HR ของแต่ละบริษัท แต่ว่าในบางครั้งถ้าต้องการสรรหาพนักงานที่มีความสามารถเฉพาะด้านมาก อาจจำเป็นต้องใช้บริการบริษัท recruitment จึงจะได้บุคลากรที่มีความสามารถตรงตามที่ทางองค์กรต้องการมากกว่า แล้วทำไมจึงเป็นเช่นกัน วันนี้มาดูข้อดี(และข้อเสีย) ของการใช้บริการบริษัทจัดหางานกันค่ะ 5  ข้อดีของการใช้บริการบริษัท recruitment แหล่งรวมข้อมูลของผู้สมัครงาน บริษัท recruitment นั้นจะมี Data ของผู้สมัครทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นคลังข้อมูลที่ใหญ่มาก ดังนั้นจึงเปรียบเสมือนมีผู้สมัครงานมากมายมารอให้ทางองค์กรพิจารณาเลือกคนที่เหมาะสมไปทำงานด้วยเลย แถมไม่ต้องไปเสาะหาเอาเอง เพราะทางบริษัท recruitment นั้นจะคัดกรองผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นที่เหมาะสมเอาไว้ให้แล้ว ไม่เสียค่าใช้จ่ายซับซ้อน โดยปกติแล้วจะเสียค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดการจ้างงานแล้วเท่านั้น อันที่จริงการใช้งานบริษัท recruitmentContinue readingเปิดข้อดี-ข้อเสีย ของการใช้บริการบริษัท recruitment จัดหาพนักงาน