Lifestyle

ช่องทางการทำบุญบริจาคออนไลน์ที่น่าสนใจสำหรับสายบุญยุคใหม่

ช่องทางการทำบุญบริจาคออนไลน์

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน ทำให้เราเผชิญกับสภาวะการจราจรที่ติดขัดมาก ไปไหนมาไหนทีนึงก็ค่อนข้างที่จะยากลำบากคอยระวังป้องกันไมให้การ์ดตกเพราะการแพร่ระบาดยังคงต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน “การทำบุญ” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญสำหรับชาวพุทธที่เนื่องด้วยสถานการณ์นี้ จึงทำหลายๆ ท่านคงให้ห่างการทำกิจกรรมการทำบุญกุศลมาอย่างยาวนานๆ เป็นแน่ นอกจากนี้คงมีสถานที่ที่หลายๆ ท่านอยากร่วมทำบุญแต่ติดในเรื่องของระยะทางและเวลาที่เป็นอุปสรรคอันดับต้นๆ  วันนี้เราจะขอพาทุกๆ ท่านหาทางออกในการทำบุญโดยที่อยู่ที่ไหนก็ทำได้และแนะนำข่องทางที่น่าสนใจให้กับนักบุญยุคใหม่กันครับ

“การทำบุญ บริจาคอยู่ที่ใจ” ประโยคดังกล่าวนี้เป็นการอธิบายการทำบุญของท่านทั้งหลายให้ท่านไม่ควรยึดเหนี่ยวกับปริมาณและมูลค่าของสิ่งที่จะทำบุญบริจาค ควรทำด้วยน้ำใจที่เอื้ออาทร ศัทธาต่อการทำความดีเป็นหลัก ไม่ว่าจะมากน้อยเพียงใด หากทำด้วยความเต็มใจแล้ว ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้นครับ

 “บุญ” หมายถึง อะไร ?

คำว่า “บุญ” มาจากภาษาบาลีว่า “ปุญญะ” แปลว่า การกระทำความดี เครื่องชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ กำจัดสิ่งเศร้าหมองหรือ “กิเลส” ให้ออกจากใจ ลด ละ เลิก ความโลภ ความเห็นแก่ตัว อันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาการทำบุญมีด้วยกันหลายวิธี ซึ่งเราขอยกตัวอย่างไว้ 5 ข้อ ดังนี้

1. การให้ทาน(บริจาค) คือการสละ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของ เงินทอง เพื่อลดความตระหนี่ถี่เหนียว
2. รักษาศีล คือ การประพฤติทางกายและวาจาให้เรียบร้อย ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
3. เจริญภาวนา เป็นการฝึกใจให้สงบ เห็นสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง เช่น การนั่งสมาธิ-วิปัสสนา เป็นต้น
4. การอ่อนน้อมถ่อมตน ถือเป็นบุญอย่างหนึ่ง เพราะเป็นการละอัตราตัวตนไม่ถือทิฐิในตน
5. การช่วยเหลือสังคม คือ การทำช่วยเหลือผู้คนรอบข้าง ให้เกิดความรักความสามัคคีที่ดีขึ้น

5 ช่องทางการทำบุญบริจาคออนไลน์ที่น่าสนใจ

ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างมากมาย จะช่วยให้เราสามารถท่องโลกได้เพียงแค่คลิกเดียว สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างหลากหลายและรวมไปถึงการทำบุญบริจาคก็เช่นกัน เราจึงขอแนะนำช่องทางการทำบุญที่เหมาะกับยุคสมัยและสถานการณ์ในปัจจุบันให้กับทุกๆ ท่าน ดังนี้ครับ

บริจาคช่วยพิชิตโควิด-19

1. ศิริราชมูลนิธิ – โรงพยาบาลศิริราชสู้ภัยโควิด เป็นโครงการที่จะช่วยเหลือในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19
ศิริราชขอเชิญร่วมบริจาคสำหรับการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยสามารถบริจาคได้ที่ ศิริราชมูลนิธิ กองทุนศิริราชสู้ภัยโควิด หรือบริจาคช่องทางอื่นผ่านทางเว็บไซด์หลักของศิริราชมูลนิธิ
2. สภากาชาดไทย
นอกจากจะเปิดรับบริจาคเลือดแล้ว ทางสภากาชาดไทย ขอเชิญประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ด้วยการบริจาคเงินสมทบทุนการจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า 

บริจาคเงินไถ่ชีวิตและช่วยเหลือสัตว์โลก

3. ทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ เป็นอีกช่องทางในการทำบุญหนึ่งที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน สำหรับหนุ่มสาวที่ไม่มีเวลาในการออกไปทำบุญที่วัดหรือที่สำหรับไถ่ชีวิตด้วยตนเองก็สามารถร่วมสมทบทุนในการบริจาคได้ตามช่องทางหลัก
4.บริจาคเงินช่วยเหลือมูลนิธิอาหารสุนัขและแมว หลายๆ ท่านน่าจะสังเกตได้ว่าปัญหา สุนัขและแมวจรจัด นั้นเกิดขึ้นอยู่ทั่วไปทั้งในประเทศไทยเองก็พบปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่น้อย การมีที่พักพิงและคนดูแลสัตว์เหล่านี้ให้เป็นหลักเป็นแหล่งนั้น ก็ต้องมีทั้งค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ยารักษาโรคหรือค่าน้ำ-ค่าไฟของวถานที่ดูแล ทั้งนี้เราสามารถช่วยเหลือพวกเค้าด้วยการบริจาคเงิน สิ่งของหรืออาหารผ่านด้วยการจัดส่งได้เช่นกันครับ

บริจาคช่วยเหลือผู้ยากไร้และขาดโอกาส

5. ทำบุญร่วมสมทบทุนบริจาคทุนการศึกษาให้กับผู้ยากไร้  ถือเป็นการทำบุญที่ดีและสร้างโอกาสให้เพื่อนมนุษย์ในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปที่ดีขึ้น มีหลากหลายมูลนิธิที่เปิดรับความช่วยเหลือเหล่านี้ครับ

ถึงแม้การทำบุญบริจาคจะเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็ยังมีมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาหากินกับความใจดีของท่านทั้งหลายอยู่เสมอๆ ดังนั้นก่อนที่จะทำการบริจาคออนไลน์ใดๆ ท่านควรศึกษาหาข้อมูลให้แน่ชัดก่อนทำการบริจาคครับ