Lifestyle

ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ อยากติดตั้งต้องรู้อะไรบ้าง

พลังงานแสงอาทิตย์ ที่ได้จากการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ เป็นพลังงานทดแทน ทางเลือกที่น่าสนใจเพราะมันไม่เพียงแต่ ช่วยประหยัดค่าไฟเท่านั้น แต่ยังช่วยให้พื้นที่ที่อยู่ห่างไกล ซึ่งไม่มีไฟฟ้าใช้ ได้เข้าถึงไฟฟ้า สามารถดำรงชีพได้อย่างสะดวกสบาย ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่สามารถนำมาประยุกต์เข้ากับพลังงานแสงอาทิตย์ได้ ช่วยให้มีน้ำใช้ แม้ในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะพี่น้องชาวเกษตรกร ที่มักประสบปัญหาภัยแล้ง

ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ไม่ต้องง้อเครื่องปั่นไฟหรือสายส่งไฟฟ้าแต่อย่างใด ส่วนปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ สามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างไร และถ้าหากจะติดตั้ง ต้องมีส่วนประกอบใดบ้าง หรือมีข้อควรรู้อย่างไร ตามไปดูกันเลย

ส่วนประกอบของปั๊มน้ำโซล่าเซลล์

  • แผงโซล่าเซลล์
  • อินเวอร์เตอร์
  • แบตเตอร์รี่
  • ชุดควบคุมการทำงาน
  • ปั๊มสูบน้ำ

สำหรับปั๊มสูบน้ำมี 2 ประเภท ได้แก่ ปั๊มแบบหอยโข่ง และปั๊มบาดาล โดยปั๊มหอยโข่ง ใช้สำหรับสูบน้ำบนผิวดิน เช่น แม่น้ำ ลำคลอง อ่างเก็บน้ำ ฯลฯ ในขณะที่ปั๊มบาดาล ก็ตามชื่อ คือใช้สำหรับสูบน้ำใต้ผิวดินหรือที่เรียกว่า น้ำบาดาล นั่นเอง

ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ มีระบบสูบน้ำ 2 ประเภท

1.ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ระบบแรงดันปกติ

ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ระบบแรงดันปกติ เหมาะสำหรับการสูบน้ำ เพื่อใช้กับสปริงเกอร์ หรือสูบ เพื่อนำน้ำไปพักไว้ในถังเก็บน้ำ นอกจากนั้นยังเหมาะกับการใช้ทำน้ำวนใจบ่อปลาด้วย ราคาการติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ระบบแรงดันปกติ ประมาณ 10,000-20,000 บาท

2.ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ระบบแรงดันสูง

ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ระบบแรงดันสูง เหมาะสำหรับการสูบน้ำ ที่ต้องการแรงดันสูง เช่น การสูบน้ำขึ้นที่สูง หรือการใช้น้ำบนอาคาร เป็นต้น ราคาการติดตั้งประมาณ 15,000-30,000 บาท ส่วนที่แพงขึ้นมาจากปั๊มพ่นหมอก ที่ต้องติดตั้งเพิ่มเข้ามาในระบบด้วย

ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ มีหลักการทำงานอย่างไร

ก่อนติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ คุณต้องรู้และเข้าใจว่าปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ มีหลักการทำงานอย่างไร ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ แบ่งออกเป็นแบบรวมแผงโซล่าเซลล์ และแบบแยกแผง เครื่องสูบน้ำแบบรวมแผงโซล่าเซลล์ สามารถนำมาประยุกต์ใส่รถเข็น นำไปใช้งานตามจุดต่างๆ ได้ ไม่ต้องง้อไฟฟ้า ส่วนแบบแยกกับแผงโซล่าเซลล์จะถูกใช้สำหรับจ่ายพลังงานไปยังอุปกรณ์อื่นๆ ด้วย เช่น หลอดไฟภายในบ้าน เป็นต้น

การติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ที่ดีและมีประสิทธิภาพ ต้องมีการคำนวณขนาดเครื่องสูบน้ำให้เหมาะสมกับแผงโซล่าเซลล์ แต่หากคุณไม่มีความรู้ความเข้าในการคำนวน สามารถใช้บริการ จากผู้ให้บริการรับติดตั้งระบบปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ได้เพราะมีความชำนาญมากกว่า