Lifestyle

5 คาถาเรียกทรัพย์ เรียกเงิน เรียกทอง รีบท่องเลย

คาถาเรียกทรัพย์

เศรษฐกิจการค้าขายตกต่ำในช่วงยุค COVID-19  แบบนี้ เชื่อว่าหลายๆ ท่านคงมีปัญหาด้านการเงิน เกิดอาการเครียดและกังวลกันอยูพอสมควร เนื่องจากไม่อาจรู้ได้ว่าสถานการณ์โรคระบาดดังกล่าวนี้จะทุเลาลงเมื่อไหร่? ทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติมั้ย? เชื่อว่าหลายๆ ท่านน่าจะทำทุกวิถีทางในการหาเงินเพื่อดำรงค์ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการทำงานหนักหามรุ่งหามค่ำ การขี่มอเตอร์ไซด์ส่งอาหารหรืออะไรอีกหลายๆ ทาง ซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายีงมีอีกทางที่หลายๆ ท่านได้พึ่งพิงเพื่อเป็นแรงยึดเหนี่ยวในการหาเงินนั้นก็คือ ศาสตร์แห่งความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติ ยกตัวอย่างเช่น การไหว้เพราะขอพร การพึ่งสิ่งขอศักดิ์มงคลนำพาโชคลาภหรือแม้กระทั้งการสวดมนต์คาถา เป็นต้น ซึ่งในวันนี้เราจะขอพาทุกๆ ท่านดำดิ่งเข้าไปศึกษาหาความรู้เพื่อเป็นกรณีศึกษาต่างๆ หรืออาจจะลองนำไปใช้จริงๆ ให้กับท่านผู้อ่านได้รู้กันครับ

คาถากับความเชื่อทางพระพุทธศาสนา

คาถาอาคม” เป็นความเชื่อของคนไทยโบราณที่เราเคยได้ยินมาตั้งแต่สมัยก่อน ซึ่งความหมายของคำว่า “คาถา” คือการใช้คาถาให้มีความศักดิ์สิทธิ์ โดยการภาวนาเพื่อสร้างกระแสจิต บทคาถาต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น คาถาชินบัญชร, คาถาทางเมตตามหานิยม, คาถาทางคงกระพันชาตรีหรือคาถาแคล้วคลาด เป็นต้น ซึ่งหัวใจหลักพระคาถาต่างๆ คือการกล่าวบูชาเทพเจ้าบูชาพระพุทธรูปต่างๆ ซึ่งเวทมนต์คาถาใดๆ ก็ตามล้วนแล้วแต่ต้องท่องให้จำได้ ต้องทำใจให้บริสุทธิ์ บูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนและระลึกเป็นการขอพรบารมี เมื่อจะท่องหรือจะใช้พระคาถาใดๆ เกือบทุกๆ พระคาถาจะต้องตั้ง “นะโม 3 จบ” ก่อนเสมอ

5 คาถาเรียกทรัพย์ เรียกเงินเรียกทอง

1. คาถาเงินล้าน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง)

(ท่อง นะโม 3 จบ)

สัมปะติจฉามิ นาสังสิโม พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม มิเตภาหุหะติ
พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม สัมปะติจฉามิ เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤาๆ

วิธีสวด : สวดอย่างน้อยวันละ 9 จบพร้อมกับแผ่เมตตา อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร

2. คาถาเรียกทรัพย์ พระเจ้า 5 พระองค์ (พระอาจารย์มหาวัฒน์ วิวฑฺฒนเมธี)

(ท่อง นะโม 3 จบ)

อิติปิโสภะคะวา นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ นะมะอะอุ พุทธานุภาเวนะ ธัมมานุภาเวนะ สังฆานุภาเวนะ ปัจเจกะพุทธานุภาเวนะ อะระหันตานุภาเวนะ สัพพะเทวานุภาเวนะ สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม แก้ว แหวน เงิน ทอง ข้าวของมากมี มงคลชัยศรีสวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ พุทธังพามาเงิน ธัมมังพามาทอง สังฆังพามาข้าวของ เอหิ จงมา เอหิ จงมา เอหิ จงมา นะชาลีติ นะชาลีติ นะชาลีติฯ

วิธีสวด : สวดภาวนาทั้งก่อนนอน และหลังตื่นนอน จำนวน 3 จบ, 9 จบ หรือ 108 จบตามสะดวก

3. คาถาเรียกเงิน บทสั้นๆ ท่องจำง่าย (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)

(เริ่มด้วยการท่อง นะโม 3 จบ)
พุทธังโหม ธัมมังโหม
สังฆังล้อม อันตะรายานิวาศสันติ

4. คาถาบูชาเงินร่ำรวย 

(ท่อง นะโม 3 จบ)

อิติบูชามหาราชา สัพพะเสน่ห์หา
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ มามา ยาตรายามดี
วันชัยมารศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ.

วิธีสวด : สวดภาวนาเป็นประจำทุกวันก่อนนอน จะทำให้การดำเนินชีวิตประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง

5. คาถามหาลาภ   หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก จ.พระนครศรีอยุธยา

(ตั้งนะโม 3 จบ)
สัมพุทธชิตา จะสัจจานิ
เกรัตน์สะ พระพุทธชิตา
สัพพะโส คุณะวิภา
สัมปัจโต นะรุตตะโม
มหาลาภัง สัพพะสิทธิ
ภะวันตุเม

วิธีสวด : สวดก่อนนอนทุกคืน จะช่วยเรียกโชคลาภ ให้ร่ำรวย ได้ลาภลอย ลาภที่ปรารถนา หรือสิ่งที่คาดหวัง

การท่องคาถาเรียกเงิน-เรียกทอง นั้น ถือเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ทำให้สามารถจดจ่ออยู่กับคำสวด ทำให้เกิดสมาธิและมีสติในการคิดแก้ปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ทำมาค้าขายรุ่งเรืองครับ